ทวีปแอฟริกา ประเทศแทนซาเนีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Rangi


Masare Maaja
 63 นาที
LLL 1: Mulungu Aho Ncholo
 72 นาที
LLL 2: Vantu Vene Vari Na Nguruu Va Mulungu
 97 นาที
LLL 3: Ushindi Kutwera Kwa Mulungu
 79 นาที
LLL 4: Mtumwi Wa Mulungu
 94 นาที
LLL 5: Kuri Luyendo Lwa Mulungu
 80 นาที
LLL 6: Mwarimu Na Muhori
 61 นาที
LLL 7: Bwana Na Mwokoli
 68 นาที
LLL 8: Mirimo Ya Mutima Muuja
 63 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 13 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project