ทวีปเอเซีย ประเทศอินโดนีเซีย Malay Anak Dalam
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Anak Dalam


ข่าวประเสริฐ
 39 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 28 นาที