Asië Indonesië
Hallo! Welkom. Wat jy oor om te hoor is 'n paar van die mees belangrikste woorde jy ooit sal hoor. Dit is goeie nuus vir almal.

Programma's in Korowai


Goeie Nuus
 84 min
LLL1 Begin met God
 54 min
LLL2 Machtige mannen van God
 65 min
LL3 Overwinning door God
 54 min
LLL4 Dienaren van God
 61 min
LLL5 Op de proef gesteld door God
 64 min
LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer
 52 min
LLL7 JEZUS - Heer en Redder
 57 min
LLL8 Handelingen van de Heilige Geest
 53 min