ทวีปเอเซีย ประเทศอินโดนีเซีย
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 5fish สำหรับ Android<sup><font size=1>TM</font></sup> Get it on Google Play
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Korowai


Good News
 84 นาที
LLL 1 Beginning with GOD
 53 นาที
LLL 2 Mighty Men of GOD
 76 นาที
LLL 3 Victory through GOD
 53 นาที
LLL 4 Servants of GOD
 60 นาที
LLL 5 On Trial for GOD
 75 นาที
LLL 6 JESUS - Teacher & Healer
 52 นาที
LLL 7 JESUS - Lord & Saviour
 57 นาที
LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
 52 นาที