Asya Indonesya
I-download ang 5isda app para sa Android<sup><font size=1>TM</font></sup> Get it on Google Play
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Korowai


Good News
 84 minuto
LLL 1 Beginning with GOD
 53 minuto
LLL 2 Mighty Men of GOD
 76 minuto
LLL 3 Victory through GOD
 53 minuto
LLL 4 Servants of GOD
 60 minuto
LLL 5 On Trial for GOD
 75 minuto
LLL 6 JESUS - Teacher & Healer
 52 minuto
LLL 7 JESUS - Lord & Saviour
 57 minuto
LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
 52 minuto