Balanta: Quentohe گینه بیسائو آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Balanta: Naga


خبر خوش
 31 دقيقة
۱ شروع با خداوند
 26 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 27 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 24 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 24 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 25 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 27 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 26 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project