ทวีปแอฟริกา กินีบิสเซา Balanta: Quentohe
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Balanta: Naga


ข่าวประเสริฐ
 31 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 26 นาที
ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
 27 นาที
ผู้รับใช้ของพระเจ้า
 24 นาที
การทดสอบเพื่อพระเจ้า
 24 นาที
พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
 25 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 27 นาที
การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 26 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project