ทวีปแอฟริกา ประเทศไนเจอร์ Fulfulde, Western Niger
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Fulfulde: Tessaoua


พระคำแห่งชีวิต w/ Western and Eastern
 33 นาที