ทวีปแอฟริกา บอตสวานา
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา !Xoon


I Nllae Ke Seye
 56 นาที
Daqhate ka ǂehnnta Nǁwahatam ǀa ǂa ka San Partnership ǀannya ka nhǂa ka
 162 นาที
ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE
 250 นาที