Africa Botswana
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa !Xoon


I Nllae Ke Seye
 56 minuto
Daqhate ka ǂehnnta Nǁwahatam ǀa ǂa ka San Partnership ǀannya ka nhǂa ka
 162 minuto
ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE
 250 minuto