گامبیا آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Jola: Fogny خانواده زبانی

Jola-Fogny: Buluf
Jola-Fogny: Kombo


برنامه‌ها به زبان ... Jola: Fogny


خبر خوش
 46 دقيقة
۱ شروع با خداوند
 21 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 20 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 22 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 20 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 21 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 19 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 22 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 20 دقيقة
کلام زندگی
 26 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing