Afrika Mosambiek Portugees
Hallo! Welkom. Wat jy oor om te hoor is 'n paar van die mees belangrikste woorde jy ooit sal hoor. Dit is goeie nuus vir almal.

Programma's in Portuguese: Mozambique


Goeie Nuus
 48 min
LLL1 Begin met God
 51 min
LLL2 Machtige mannen van God
 52 min
LL3 Overwinning door God
 57 min
LLL4 Dienaren van God
 51 min
LLL5 Op de proef gesteld door God
 55 min
LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer
 52 min
LLL7 JEZUS - Heer en Redder
 45 min
LLL8 Handelingen van de Heilige Geest
 53 min
Die Lewende Christus
 218 min
 Ander Hulpbronne:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project