زبان پرتغالی موزامبیک آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Portuguese: Mozambique


خبر خوش
 48 دقيقة
۱ شروع با خداوند
 51 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 52 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 57 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 51 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 55 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 52 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 45 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 53 دقيقة
مسیح زنده
 218 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project