ทวีปแอฟริกา โมซัมบิก ภาษาโปรตุเกส
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Portuguese: Mozambique


ข่าวประเสริฐ
 48 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 51 นาที
ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
 52 นาที
ชัยชนะโดยพระเจ้า
 57 นาที
ผู้รับใช้ของพระเจ้า
 51 นาที
การทดสอบเพื่อพระเจ้า
 55 นาที
พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
 52 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 45 นาที
การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 53 นาที
ชีวิตของพระคริสต์
 218 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project