Asya Pilipinas
I-download ang 5isda app para sa Android<sup><font size=1>TM</font></sup> Get it on Google Play
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Bisaya: Romblomanon


LLL 1 Beginning with GOD
 55 minuto
LLL 2 Mighty Men of GOD
 64 minuto
LLL 3 Victory through GOD
 53 minuto
LLL 4 Servants of GOD
 47 minuto
LLL 5 On Trial for GOD
 48 minuto
LLL 6 JESUS - Teacher & Healer
 43 minuto
LLL 7 JESUS - Lord & Saviour
 50 minuto
LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
 49 minuto
Words of Life
 7 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project