ทวีปเอเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ Kalinga, Upper Tanudan
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Kalinga, Tanudan: Lubo


ข่าวประเสริฐ
 47 นาที
Itollong, Mandongor ya Matago
 28 นาที
Itollong, Andongor Ya Matago Maikagwa
 37 นาที
Itollong, Andongor Ya Matago Maikatlo
 37 นาที