بوکینا فاسو آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Gan خانواده زبانی

Kpatogo


برنامه‌ها به زبان ... Gan


خبر خوش
 65 دقيقة
کلام زندگی 1
 34 دقيقة
کلام زندگی 2
 51 دقيقة
 منابع دیگر:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing