ทวีปแอฟริกา ประเทศบูกินา ฟาโซ
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Gan กลุ่มภาษา

Kpatogo


รายการในภาษา Gan


ข่าวประเสริฐ
 65 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 34 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 51 นาที
 สื่ออื่นๆ:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing