Africa Burkina Faso
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Gan Lupon ng mga Wika

Kpatogo


Mga Palatuntunan sa Gan


Mabuting Balita
 65 minuto
Salita ng Buhay 1
 34 minuto
Salita ng Buhay 2
 51 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing