ทวีปอเมริกา ประเทศบราซิล
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Nhengatu


Deus Yega Supiwa
 184 นาที
Deus Yega Supiwa
 173 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 58 นาที
Palavras de Vida 2
 29 นาที