ทวีปแอฟริกา ประเทศโทโก Akposo
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Akposo กลุ่มภาษา

Akposo: Amou Oblou
Akposo: Uma


รายการในภาษา Akposo


ข่าวประเสริฐ
 63 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 22 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 45 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project