ทวีปแอฟริกา ประเทศเคนยา
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 5fish สำหรับ Android<sup><font size=1>TM</font></sup> Get it on Google Play
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Nandi: Kipsigis


Good News
 49 นาที
LLL 1 Beginning with GOD
 53 นาที
LLL 2 Mighty Men of GOD
 60 นาที
LLL 3 Victory through GOD
 53 นาที
LLL 4 Servants of GOD
 58 นาที
LLL 5 On Trial for GOD
 59 นาที
LLL 6 JESUS - Teacher & Healer
 60 นาที
LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
 59 นาที
Words of Life 1
 33 นาที
Words of Life 2
 60 นาที
Words of Life 3
 49 นาที