اندونزی آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Bahasa Indonesia


خبر خوش for Children
 58 دقيقة
Kabar Baik
 42 دقيقة
۱ شروع با خداوند
 47 دقيقة
۱ شروع با خداوند (M)
 46 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 53 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند (M)
 57 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 30 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند (M)
 42 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 35 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند (M)
 40 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 31 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند (M)
 44 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 37 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده (M)
 44 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 33 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده (M)
 42 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 42 دقيقة
۸ اعمال روح القدس (M)
 46 دقيقة
مسیح زنده
 135 دقيقة
تصویر عیسی مسیح
 92 دقيقة
کلام زندگی 1
 31 دقيقة
کلام زندگی 2
 49 دقيقة
East Nusa Tenggara's آواز‌ها
 11 دقيقة
Gospel آواز‌ها
 11 دقيقة
Nutrition & Soil Fertility
 27 دقيقة
1 John
 36 دقيقة
1 Timothy
 45 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Audio Treasure
Audio Treasure
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
God's Story
God's Story
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions
The Prophets' Story
The Prophets' Story
Wordproject
Wordproject
Rock International
Rock International
WGS Ministries
WGS Ministries
The Lumo Project
The Lumo Project
ThirdMill
ThirdMill