หมู่เกาะทางแปซิฟิก ประเทศปาปัวนิวกีนี
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Petats กลุ่มภาษา

Petats: Matsungan


รายการในภาษา Petats


๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 47 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 44 นาที