ทวีปเอเซีย ประเทศจีน ภาษาจีน Min Nan Chinese
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 5fish สำหรับ Android™ Get it on Google Play
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา จีนไหหนาน


Portrait of Jesus 1
 57 นาที
Portrait of Jesus 2
 40 นาที
Words of Life 1
 41 นาที
Words of Life 2
 59 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Talking Bibles
Talking Bibles
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Audio Treasure
Audio Treasure