ทวีปเอเซีย ประเทศจีน Chinese, Min Nan
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา จีนไหหนาน


ชีวิตของพระเยซู
 98 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 41 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 59 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project