Asya Tsina Chinese Min Nan
I-download ang 5isda app para sa Android<sup><font size=1>TM</font></sup> Get it on Google Play
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Hainanese


Portrait of Jesus 1
 57 minuto
Portrait of Jesus 2
 40 minuto
Words of Life 1
 41 minuto
Words of Life 2
 59 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Talking Bibles
Talking Bibles
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Audio Treasure
Audio Treasure