ทวีปเอเซีย ประเทศอินเดีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Tarao


Aktra Trong
 41 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 33 นาที
ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
 28 นาที
ชัยชนะโดยพระเจ้า
 25 นาที
ผู้รับใช้ของพระเจ้า
 25 นาที
การทดสอบเพื่อพระเจ้า
 31 นาที
พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
 27 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 29 นาที
การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 27 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 52 นาที