Osyaniya Solomon Islands
I-download ang 5isda app para sa Android<sup><font size=1>TM</font></sup> Get it on Google Play
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Gao


Good News
 48 minuto
Songs
 16 minuto
T-LAS Bamboo Band
 24 minuto
Words of Life
 51 minuto