Osyaniya Solomon Islands
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Gao


Mabuting Balita
 46 minuto
Salita ng Buhay
 51 minuto
Mga Awit
 16 minuto
T-LAS Bamboo Band
 23 minuto