ทวีปแอฟริกา ประเทศเคนยา Kalenjin Pökoot
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 5fish สำหรับ Android<sup><font size=1>TM</font></sup> Get it on Google Play
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Pokot: East


Good News
 45 นาที
LLL 1 Beginning with GOD
 60 นาที
LLL 2 Mighty Men of GOD
 60 นาที
LLL 3 Victory through GOD
 60 นาที
LLL 4 Servants of GOD
 60 นาที
LLL 5 On Trial for GOD
 60 นาที
LLL 6 JESUS - Teacher & Healer
 59 นาที
LLL 7 JESUS - Lord & Saviour
 59 นาที
LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
 59 นาที
Songs
 50 นาที
Words of Life 1
 49 นาที
Words of Life 2
 28 นาที
Words of Life 3
 47 นาที
Words of Life 4
 48 นาที
Words of Life 5
 48 นาที
 สื่ออื่นๆ:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project