Africa Kenya Kalenjin Pökoot
I-download ang 5isda app para sa Android<sup><font size=1>TM</font></sup> Get it on Google Play
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Pokot: East


Good News
 45 minuto
LLL 1 Beginning with GOD
 60 minuto
LLL 2 Mighty Men of GOD
 60 minuto
LLL 3 Victory through GOD
 60 minuto
LLL 4 Servants of GOD
 60 minuto
LLL 5 On Trial for GOD
 60 minuto
LLL 6 JESUS - Teacher & Healer
 59 minuto
LLL 7 JESUS - Lord & Saviour
 59 minuto
LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
 59 minuto
Songs
 50 minuto
Words of Life 1
 49 minuto
Words of Life 2
 28 minuto
Words of Life 3
 47 minuto
Words of Life 4
 48 minuto
Words of Life 5
 48 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project