ทวีปแอฟริกา ประเทศกาน่า
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Birifor, Southern


เริ่มต้นกับพระเจ้า
 40 นาที
ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
 39 นาที
Fear & Temptation Dial. & Songs
 57 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing