หมู่เกาะทางแปซิฟิก ประเทศปาปัวนิวกีนี
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Foe


ข่าวประเสริฐ
 60 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 60 นาที
เพลง 1 w/ songs in FASU
 58 นาที
เพลง 2
 48 นาที