ทวีปแอฟริกา สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Sango กลุ่มภาษา

Sango: Ubangi


รายการในภาษา Sango


ข่าวประเสริฐ
 58 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 39 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 36 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing