ஓசெனியா பாப்பா நியூ கினியா Zimakani
5மீன்கள் பயன்பாட்டை பதிவிறக்கம் செய்க Android பயன்பாட்டுக்காக Get it on Google Play
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Zimakani


Good News 1-20
 58 நிமிடம்
LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
 53 நிமிடம்
Words of Life
 21 நிமிடம்