Osyaniya Papua New Guinea Zimakani
I-download ang 5isda app para sa Android<sup><font size=1>TM</font></sup> Get it on Google Play
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Zimakani


Good News 1-20
 58 minuto
LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
 53 minuto
Words of Life
 21 minuto