ทวีปแอฟริกา ประเทศเคนยา
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Cutchi


Short Stories
 28 นาที
คำพยาน
 10 นาที