Azië Indonesië Wolani
Hallo! Welkom! Wat je nu gaat horen zijn de meest belangrijke woorden die je ooit zult horen. Het is namelijk Goed Nieuws voor jou en mij.

Wolani Taalfamilie

Ero Group


Programma's in Wolani


Goed Nieuws
 56 min
Allah Yang Memulai
 55 min
LLL2 Machtige mannen van God
 61 min
LL3 Overwinning door God
 39 min
LLL4 Dienaren van God
 38 min
LLL5 Op de proef gesteld door God
 40 min
LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer
 39 min
LLL7 JEZUS - Heer en Redder
 39 min
LLL8 Handelingen van de Heilige Geest
 44 min