ทวีปเอเซีย ประเทศอินโดนีเซีย Wolani
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Wolani กลุ่มภาษา

Ero Group


รายการในภาษา Wolani


ข่าวประเสริฐ
 56 นาที
Allah Yang Memulai
 55 นาที
ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
 61 นาที
ชัยชนะโดยพระเจ้า
 39 นาที
ผู้รับใช้ของพระเจ้า
 38 นาที
การทดสอบเพื่อพระเจ้า
 40 นาที
พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
 39 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 39 นาที
การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 44 นาที