Asya Indonesya Wolani
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Wolani Lupon ng mga Wika

Ero Group


Mga Palatuntunan sa Wolani


Mabuting Balita
 56 minuto
Allah Yang Memulai
 55 minuto
LLL 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS
 61 minuto
LLL 3 Tagumpay sa pamamagitan ng DIYOS
 39 minuto
LLL 4 Mga Lingkod ng DIYOS
 38 minuto
LLL 5 Dumadaan sa Pagsubok para sa DIYOS
 40 minuto
LLL 6 HESUS - Guro & Manggagamot
 39 minuto
LLL 7 HESUS - Panginoon & Tagapagligtas
 39 minuto
LLL 8 Mga Gawa ng BANAL na ESPIRITU
 44 minuto