ทวีปเอเซีย พม่า Lashi
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Lashi: Lachid


ข่าวประเสริฐ
 41 นาที