ทวีปเอเซีย ประเทศเนปาล
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Dolpo กลุ่มภาษา

Dolpa: Phoke
Dokpa


รายการในภาษา Dolpo


ข่าวประเสริฐ
 57 นาที
Words of Life
 52 นาที