ทวีปอเมริกา ประเทศเปรู
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Harakmbut


ข่าวประเสริฐ
 56 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 48 นาที
 สื่ออื่นๆ:
Scripture Earth
Scripture Earth