The Americas Peru
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Harakmbut


Mabuting Balita
 56 minuto
LLL 7 HESUS - Panginoon & Tagapagligtas
 48 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
Scripture Earth
Scripture Earth