ทวีปเอเซีย ประเทศเนปาล
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Nepali กลุ่มภาษา

Nepali: Darjeeling
Nepali: Kathmandu
Nepali: Pokhara
Nepali: Achhami
Nepali: Baitadi
Nepali: Bajhangi
Nepali: Bhutan
Nepali: Kalikot
Nepali: Bajurali
Nepali: Darchulee


รายการในภาษา Nepali


Asal Khabar Shrabya Drishya
 62 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 31 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า for Children^
 31 นาที
ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
 30 นาที
ชัยชนะโดยพระเจ้า
 33 นาที
ผู้รับใช้ของพระเจ้า
 35 นาที
การทดสอบเพื่อพระเจ้า
 37 นาที
พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
 34 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 35 นาที
การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 37 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2 w/ some NEPALI songs
 50 นาที
พระคำแห่งชีวิต w/ NEPALI songs
 55 นาที
คำพยาน
 40 นาที
เพลง
 49 นาที
Malai Timro Banau
 39 นาที
Pheri Aune Ashama
 48 นาที
Promises of God
 186 นาที
Uhako Mahima
 43 นาที
Uhan Ko Karar
 46 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Talking Bibles
Talking Bibles
Who Is God?
Who Is God?
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions