ทวีปแอฟริกา ประเทศแชด Masana
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 5fish สำหรับ Android™ Get it on Google Play
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Massana


Good News
 58 นาที
Becoming a Friend of God
 36 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project