ทวีปเอเซีย ประเทศเลบานอน ภาษาอาหรับ Arabic, Syro-Lebanese
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Arabic: Damascus


الأخبار السارة
 54 นาที