تانزانیا آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Nyamwezi


۱ شروع با خداوند
 71 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 89 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 81 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 79 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 76 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 65 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 70 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 70 دقيقة
کلام زندگی
 58 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project