ทวีปแอฟริกา ประเทศแทนซาเนีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Nyamwezi


เริ่มต้นกับพระเจ้า
 71 นาที
ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
 89 นาที
ชัยชนะโดยพระเจ้า
 81 นาที
ผู้รับใช้ของพระเจ้า
 79 นาที
การทดสอบเพื่อพระเจ้า
 76 นาที
พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
 65 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 70 นาที
การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 70 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 58 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project