ทวีปอเมริกา
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาที่พูดใน แองกวิลลา

เลือกภาษา

close
ภาษาที่พูดใน แองกวิลลา 2
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
Spanish: Mexico
open
ภาษาหลัก 24