Oseanië Papoea-Nieu-Guinee
Hallo! Welkom. Wat jy oor om te hoor is 'n paar van die mees belangrikste woorde jy ooit sal hoor. Dit is goeie nuus vir almal.

Programma's in Tok Pisin


Goeie Nuus
 56 min
Goeie Nuus
 52 min
Goeie Nuus 1-20
 57 min
LLL1 Begin met God
 40 min
LLL2 Machtige mannen van God
 41 min
LL3 Overwinning door God
 37 min
LLL4 Dienaren van God
 36 min
LLL5 Op de proef gesteld door God
 44 min
LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer
 42 min
LLL7 JEZUS - Heer en Redder
 42 min
LLL8 Handelingen van de Heilige Geest
 44 min
Can God forgive me?
 4 min
Woorde van Lewe
 38 min
Woorde van Lewe
 51 min
Woorde van Lewe
 46 min
Woorde van Lewe
 27 min
Woorde van Lewe
 21 min
Woorde van Lewe
 47 min
Woorde van Lewe
 28 min
Woorde van Lewe
 55 min
Woorde van Lewe
 45 min
Woorde van Lewe
 52 min
Woorde van Lewe
 41 min
Woorde van Lewe
 39 min
Woorde van Lewe
 47 min
Woorde van Lewe
 59 min
Woorde van Lewe
 12 min
Woorde van Lewe 2
 21 min
Woorde van Lewe w/ Tok Pisin songs
 44 min
Woorde van Lewe w/ songs in Tok Pisin
 55 min
God em i Bikpela
 40 min
Jisas i Namba Wan
 31 min
Liederen
 56 min
Liederen
 56 min
Mi laik soim yu pren bilong mi Jisas
 63 min
Praise Liederen
 34 min
Songs & Testimonies from Gokto
 60 min
Yu Kam Long Jisas
 22 min
Ol Stik Bilong Stori
 201 min
 Ander Hulpbronne:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
PNG Scriptures
PNG Scriptures